Eshanxi-lvliang

You are here 首页 > Special Culture

​Linxian Suona (folk music)

Time:2022-07-12 09:12:59

Source:

Linxian Suona (folk music)

announced in 2014.

protected unit: Linxian Dasuona Training Center;

one national level inheritor: Liu Xiaohong;

one provincial level inheritor: Liu Yi;

three municipal level inheritors: Qu Jianwei, Zhang Qingshan, and Kang Wenjie.


Eshanxi-lvliang