Eshanxi-lvliang

You are here 首页 > Special Culture

​Linxian Sanxianshu Ballad

Time:2022-07-18 09:57:42

Source:

Linxian Sanxianshu Ballad

announced in 2009;

protected unit: Linxian Ballad Singers Association;

two provincial level inheritors: Kang Yunxiang and Zhang Linfeng;

two municipal level inheritors: Kang Guosheng and Kang Baosheng. 


Eshanxi-lvliang